Otisk

Podle § 5 TMG:

AWO Vogtland Bereich Reichenbach e. V.
zastoupena: Pani Dipl. Med. Päd. Marion Lange
Obere Dunkelgasse 45
08468 Reichenbach

Kontakt:
Telefon: ++49 3765 / 5550-0
Telefax: ++49 3765 / 5550-77
E-Mail: sekretariat@awovogtland.de

Registrace: Registrace v rejstříku sdružení.
Rejstříkový soud: Amtsgericht Chemnitz
Registrační číslo: VR 30645

 

Odpovědnost:

Odpovědnost za obsah

Obsah našich stránek byl vytvořen s velkou péčí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost. Jako poskytovatel služeb jsme odpovědni podle § 7 odst. 1 TMG za vlastní obsah těchto stránek podle obecných právních předpisů. Podle § 8 až 10 TMG nejsme povinni jako poskytovatelé služeb prošetřovat zprostředkované nebo uložené informace, které naznačují nezákonné činnosti. Nicméně vzniká povinnost odstranit nebo zablokovat užívání informací podle obecných právních předpisů – a to dnem oznámení konkrétního protiprávního porušení.  Po oznámení porušení budou dané obsahy neprodleně odstraněny.

Odpovědnost za odkazy

Naše stránky obsahují odkazy na externí webové stránky, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Proto nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za jejich obsah. Příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek je vždy odpovědný za obsah svých odkazovaných stránek. Odkazované stránky byly kontrolovány v okamžiku propojení pro možné porušení zákona. Žádný nelegální obsah nebyl v době kontroly rozpoznán. Stálá kontrola odkazovaných stránek je nesmyslná bez konkrétních důkazů o porušení. Po oznámení o porušování budou tyto odkazy ihned odstraněny.

Copyright

Obsah těchto stránek vytvořený provozovatelem stránek podléhají německému autorskému zákonu. Šíření, zpracování, distribuce a jakýkoliv druh využití mimo hranice autorského práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé nekomerční použití. Pokud obsah není vytvořen provozovatelem webových stránek, budou respektována autorská práva třetích stran. Obsahy třetích stran budou jako takové označeny. Pokud jste si vědomi porušením autorského práva, žádáme vás o odpovídající upozornění. Po oznámení o porušování bude tento obsah okamžitě odstraněn.

Ochrana dat

Použití našich webových stránek je obvykle možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud se na našich stranách objevují osobní data (jako např. jméno, adresa nebo e-mailové adresy), je to jen na základě dobrovolnosti. Tyto údaje nebudou použity bez vašeho výslovného souhlasu.

Poukazujeme na to, že přenos dat prostřednictvím internetu (např. při komunikaci e-mailem), může mít nedostatky v bezpečnosti. Kompletní ochrana dat proti přístupu třetích stran není možná.

Výslovně vylučujeme použití zveřejnění kontaktních údajů třetím osobám pro zasílání nevyžádaných reklam a informačních materiálů. Provozovatelé stránek důsledně podnikají právní opatření v případě nevyžádaných informací, jako jsou spamové e-maily.

Design a programování: Creative Reklama