Prohlášení o ochraně osobních údajů

Oznamujeme, že ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) budeme nakládat s Vašimi osobními údaji citlivě, pouze v rámci naší činnosti, a to vždy v souladu s platnými evropskými zákony a směrnicemi.

Informace o zpracování osobních údajů

Nakládání s osobními údaji a jejich ochrana se řídí Směrnicí o nakládání s osobními údaji. Údaje budou zpracovány po dobu pobytu Vašeho/Vašeho dítěte v našem zařízení a po skončení budou dále archivovány v souladu s právními předpisy dle směrnice Spisový a skartační řád.

V případě porušení zákonných povinností týkajících se ochrany osobních údajů máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte taktéž právo požadovat po naší organizaci přístup k osobním údajům, které o Vás či Vašem dítěti zpracovává, jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, pokud taková oprava, výmaz či omezení zpracování nezasahuje do zákonných povinností naší organizace či jejího zřizovatele zpracovávat osobní údaje, jak jsou tyto povinnosti popsány dále.

Kontaktní údaje správce:

AWO Vogtland Bereich Reichenbach e. V.
zastoupena: Pani Dipl. Med. Päd. Marion Lange
Obere Dunkelgasse 45
08468 Reichenbach

Kontakt:
Telefon: ++49 3765 / 5550-0
Telefax: ++49 3765 / 5550-77
E-Mail: sekretariat@awovogtland.de

Registrace: Registrace v rejstříku sdružení.
Rejstříkový soud: Amtsgericht Chemnitz
Registrační číslo: VR 30645

Zpracování osobních údajů ze zákona

Naše organizace při své činnosti zpracovává identifikační, adresní a popisné osobní údaje Vaše/Vašeho dítěte, jakož i některé citlivé osobní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů), a to z důvodu, kdy je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých situací, pro účely veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, dále v oblasti práva, zabezpečení a ochrany a to především za účelem:

  • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v našem zařízení.
  • zajištění individuálního přístupu k Vašemu dítěti za účelem naplnění jeho případných speciálních vzdělávacích potřeb jakož i pro vytvoření podmínek pro rozvoj jeho nadání.

Zpracování citlivých (zvláštní kategorie osobních údajů) osobních údajů zahrnuje zpracování údajů týkajících se zdravotního stavu, zdravotního postižení či zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Vašeho dítěte.

Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky a dále manuálně v příslušných formulářích (např. přihlášky) Data nejsou směrována nikam mimo EU. Servery, na kterých data zpracováváme, jsou v majetku našeho provozovatele a nejsou sdílené jinými provozovateli jiných systémů.

Naše servery využívají:

Facebook-Plugins (Like-Button)
Matomo
Server-Log- Files
Cookies

Zpracované osobní údaje budou v omezeném rozsahu předány pro účely zákonných povinností AWO Vogtland Bereich Reichenbach e. V (inspekční kontrola, výroční zpráva apod.) Osobní údaje mohou být předány do zemí EU v rámci mezinárodní spolupráce (např. soutěže, akce, tábory, projektové aktivity s dětmi a mládeží).

Souhlas se zpracováním osobních údajů

AWO může mít zájem nad rámec výše uvedeného povinného zpracování osobních údajů zpracovávat údaje Vaše/Vašeho dítěte pro některé další účely, pro které je vyžadován Váš souhlas. Před souhlasem se zpracování osobních údajů obdržíte formulář s možnosti výběru souhlasu či nesouhlasu se zpracováním osobníc údajů a to v souladu s § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jakož i ve smyslu příslušných ustanovení ZOOU a GDPR v případech, kdy nakládání s níže uvedenými dokumenty a výstupy představuje zpracování osobních údajů.

Poskytnutí souhlasu je dobrovolné (není podmínkou pro zařazení mezi účastníky akce). Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat, a to osobně na adresách: SLH „Schönsicht“, Schönsichtweg 34, 08491 Netzschkau, či SLH “Am Schäferstein, Pfaffengrüner Straße 9, 08491 Limbach/V., nebo doručením písemného oznámení na uvedenou adresu, příp. do datové schránky. Popř. je možno se kdykoliv obrátit na garanta akce v České republice, který vám bude vždy ochotně k dispozici.

Design a programování: Creative Reklama